Strandeiland Harderwijk
Zaterdag 6 januari 2024
info@harderwijkernieuwjaarsduik.nl

Privacybeleid

Opslag persoonsgegevens

Deze verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, woonplaats etc.

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • verzenden nieuwsbrief en/of reclame
  • informeren over wijzigingen van diensten

De stichting harderwijker nieuwjaarsduik verwerkt deze gegevens op wettelijke grondslag.

De stichting Harderwijker nieuwjaarsduik zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, of om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden zolang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De stichting Harderwijker nieuwjaarsduik zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar het adres info@harderwijkernieuwjaarsduik.nl Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren of kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

De Stichting Harderwijkernieuwjaarsduik gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u vragen, verzoeken of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval, mail deze dan naar het mailadres: info@harderwijkernieuwjaarsduik.nl.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.